Системен проект: Концепция, Планиране, Проектиране, Бюджетиране

Обзавеждане: Произведено в BG, Доставено от EU

Мениджмънт: Авторски надзор, Project management, „All-in-one”-Реализация