top of page

// „Преди да създадеш нещо осезаемо се запитай, има ли в това, което се готвиш да направиш, определена ценност или оригинална идея“//

Карим Рашид

ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

Живеем в клишета, мултипликации, илюзии и интерирорни дуплики.

Екипът на Dada Project Studio изповядва „широките принципи на професионалното поведение“.

Интериорният проект не е само естетическа задача с определени функции, но и МОРАЛНА.

Всеки дизайнер от нашето студио е всеотдаен към добрата репутация, неподражаема класа и предан на своето произведение.

Индивидуален подход към всеки проект – персонална визия на пространството и уникалност на всеки елемент от обзавеждането.

Проект, който не е самоцелна творческа изява, а винаги съобразен с бюджетната рамка, която клиентът или инвеститорът очаква.

Проектът за жилищен интериор е нещо прецизно.

Той изисква специална комуникация с клинента и взаимно опознаване, за да се хармонизират представите за функция, стил, форма, цвят, музика, хоби...                               

Жилищният интериор трябва да е носител на човешки качества, да изпълва с радост, хармония, позитивно съжителство, социален комфорт; да отговаря на нуждите и начина на живот, така че обитателите да се чувстват в СВОЯ ДОМ.

//"Трябва да сме в съзнанието да се приспособяваме към този свят в този момент"// Карим Рашид

Общественият интериор е мисионерска задача за ДИЗАЙНЕРА.

Изискванията към него са в големия диапазон на предназначението – производствена, работна и административна среда; обществено обслужване, хранене; спорт, почивка, забавления; клубни и културни средища.

Но всички те отговарят на ОБЩИ КРИТЕРИИ: ТЕХНОЛОГИЯ, ФУНКЦИЯ, КОМУНИКАЦИЯ, ЕРГОНОМИЯ.

А също и на ОБЩОТО СЪЖИТЕЛСТВО между човека и „изкуствения интелект“.

Последното не променя ОБЩОТО ПРАВИЛО на Dada Project Studio:      

При проекта за обществен интериор концептуалната цел е постигане на утилитарна среда, която да е благоприятна, както за индивидуалните човешки качества, така и за човешките взаимоотношения в широк социален аспект.

Принципите в нашите творчески разсъждения са:

Ако интериорът е „брандов“,  търсим вдъхновение да проектираме дизайн-система с корпоративна идентичност.

preview (1).JPG
_MG_2023.jpg

Пространствата да са обвеяни от несломимия дух на артистичността и волността.                   

При клубни атмосфери, понякога подчинени на цветови комфорт, друг път в пъстро многообразие.

Но винаги предразполагащи към нестихващата позитивна суетня.

Пространсва, даващи условията да са кипящи от събития.

Проект за пространствен и галериен дизайн – свободно интерпретираме идеята на „БЕЛИЯ КУБ“.                                                            

Но сме и със специално отношение към дадаистичният подход.

DSC05836.JPG
viber_изображение_2024-01-15_15-14-50-230.jpg

TV-студия – „модерност“, при която форматът и съдържанието са в съответсвие с формата.

bottom of page