top of page

// „Dada is a state of mind“//

Marcel Duchamp

ИНДИВИДУАЛЕН ДИЗАЙН

ИНДИВИДУАЛНИЯТ ДИЗАЙН е неразделна част от нашите принципи по отношение на интериорният дизайн, а с това и задължителен за нашите проекти.

Това са окачени тавани, стенни покрития и обеми за съхранение, перманентни и частични – 2D и 3D прегради между отделни зони, цялостни сетове – групи от мебели, както и единични мебели с индивидуална форма. Всички те са част от общата композиция и принадлежат само на конкретния интериор.

Този дизайн придава уникалност, но изисква специални умения при изготвяне на проекта, а също и при изпълението, което реализираме с наши партньори фирми в България и Италия.

Към индивидуалния дизайн отнасяме и проекти, при които се офромят цялостни помещения (ПРИМЕР детска стая).

И още строго функционални помещения – домакински, гардербни и др.

Нашите практики дефинитивно показват – добрия баланс между елементите от интериора по индивидуален дизайн и тези по каталожна поръчка /предмет на индустриалния дизайн/ придава допълнително качество на проекта.

bottom of page