top of page

Дизайнът е Изкуство с декоративно или обслужващо човешката дейност предназначение“

Дада е препратка към Дадаизма като творческа
Концепция
 и концептуална идентификация:

ДИЗАЙН АРХИТЕКТУРА ДЕКОРАЦИЯ АРТ - DADA: Експертиза

"Грижа за Вашата инвестиция": Мисия

К3 – КОНЦЕПЦИЯ, КООРДИНАЦИЯ, КОНТРОЛФормула

_MG_4955.jpg

Основахме Dada Project Studio през октомври 2011 година.

То се намира между „Витошка“ и п-д „Македония“ на улица „Иван Денкоглу“ на ъгъла с „цар Самуил“, район, в който са съсредоточени галерии за художествено и приложно изкуство.

Неминуемо повлияни от контекста на тази локация, в нашето пространство може да се види изкуството на художници с международно признание като Николай Панайотов, Лариса Илиева и Анастас Камбуров.

А също така изкуството заляга и в стила и технологията на нашата работа.

Така например в първата фаза от проектирането „КОНЦЕПЦИЯ“ – ние влагаме Изкуството в нашата работа, като правим колажи, макети, ръчни скици и схеми, като в същото време изобразяваме и нашите инспирации.

Разбира се, в социален и маркетингов план в тази фаза се изисква преди всичко обстоен анализ.

Творческият процес продължава на следващ етап със Системите за компютърното проектиране – CAD (на програмите AUTOCAD, ARCHICAD, SKETCH UP).

Тук вече навлизаме във фазата „КООРДИНАЦИЯ“ – същинското проектиране, когато проектът се съгласува с всички инженерни специалности, както и с изпълнители и дотавчици.

Така се стига до планирането, логистиката и бюджета, които залягат в реализацията на проекта и финалния етап „КОНТРОЛ“ – Проджект мениджмънт и Авторски надзор върху качеството на производството и изпълнението.

bottom of page