top of page

// „Трябва да сме със съзнанието да се приспособяваме към този свят в този момент"//           

Карим Рашид

ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРИОР

ОБЩЕСТВЕНИЯТ ИНТЕРИОР е мисионерска задача за ДИЗАЙНЕРА.

Изискванията към него са в големия диапазон на предназначението – производствена, работна и административна среда; обществено обслужване, хранене; спорт, почивка, забавления; клубни и културни средища.

Но всички те отговарят на ОБЩИ КРИТЕРИИ: ТЕХНОЛОГИЯ, ФУНКЦИЯ, КОМУНИКАЦИЯ, ЕРГОНОМИЯ.

А също и на ОБЩОТО СЪЖИТЕЛСТВО между човека и „изкуствения интелект“.

Последното не променя ОБЩОТО ПРАВИЛО на Dada Project Studio:      

При проекта за обществен интериор концептуалната цел е постигане на утилитарна среда, която да е благоприятна, както за индивидуалните човешки качества, така и за човешките взаимоотношения в широк социален аспект.

bottom of page