// „Трябва да сме със съзнанието да се приспособяваме към този свят в този момент"//           

Карим Рашид

RESTAURANT WHITE & BLUE, София