top of page

// „Трябва да сме със съзнанието да се приспособяваме към този свят в този момент"//           

Карим Рашид

ХОТЕЛСКА СТАЯ, София

Мострена стая за хотел, четири звезди. Започва изпълнението на всички останали. Дизайн и изпълнение- 100% Dada Project Studio

bottom of page