top of page

// „Трябва да сме със съзнанието да се приспособяваме към този свят в този момент"//           

Карим Рашид

ПРОСТРАНСТВО М/Р, София

ПРОСТРАНСТВО - M/P е пример за индивидуалният ни подход към всеки проект – персонална визия на пространството и уникалност на всеки елемент от обзавеждането. ИНДИВИДУАЛНИЯТ ДИЗАЙН /100% Dada Project Studio/ е неразделна част от нашите принципи по отношение на интериорният дизайн и задължителен за нашите проекти.

bottom of page